van probleem naar mogelijkheden

In het huidige zorg- en dienstenstelsel gaat men uit van PROBLEMEN. Als je een klacht, symptoom, ziekte, schuld, ruzie met de buren hebt, dan wordt wordt dit probleem er uitgelicht. De focus wordt gezet op het probleem. En vervolgens wordt er een plan opgesteld om het probleem op te lossen. Vaak helemaal los van de verdere context, jouw leven.

 

PROBLEMEN

Problemen laten zich op vergelijkbare wijze zien. Hierdoor lijkt dat een uiterlijk overeenkomend probleem bij iedereen hetzelfde is. En dus bij iedereen hetzelfde behandelplan kan worden toegepast: protocollen.

Dus stel, ik heb schulden, dan wordt een financieel plan opgesteld. Wat komt er binnen, waar mag jij het aan uitgeven en waaraan niet. Daar moet jij je aan houden, dat is de afspraak, dat is het protocol.

Of een ander probleem, je hebt hoofdpijn en je krijgt een pijnstiller. De pijn gaat weg (de val van de trap, het verdriet of boosheid die achter de hoofdpijn ligt zijn daarmee niet verdwenen).

 

VERANDERING

Binnen de zorg en het dienstenstelsel is momenteel een verandering gaande. Waardes en normen worden onder de loep genomen. Soms gedwongen, vaak ook vrijwillig. Hierbij komt de persoon die bij het probleem hoort steeds centraler te staan. En wordt het probleem steeds vaker in de contex, het leven van de probleem-houder, bekeken. Opnieuw, stel dat je schulden hebt:  dan wordt gekeken waaruit de schulden zijn ontstaan. Er wordt in overleg gekeken waaraan geld kan worden besteed en waaraan niet. Met een mooi niet-nederlands woord: ‘shared decision’.

 

MOGELIJKHEDEN

In het nieuwe zorg- en dienstenstelsel wordt veelal uitgegaan van MOGELIJKHEDEN. Bij deze verandering hoort ook een andere ‘soort’ zorgverlener. Je wordt van zorgverlener (de zorgverlener neemt het probleem als het ware over) meer begeleider. Dat vraagt een andere insteek van zowel de zorgverlener als de probleem-houder. De zorgverlener moet leren loslaten, je neemt het probleem niet meer over. Ij als zorgverlener gaat het niet oplossen, je begeleidt alleen het proces. En het vraagt van de probleem-houder meer eigen verantwoordelijkheid en actie. Je moet het zelf oplossen, met begeleiding van een of meer mensen. Dit houdt ook in, dat je zelf meer inbreng hebt in het gehele proces. Je wordt op je eigen kracht aangesproken (wat kan er allemaal nog wel).

 

OPLOSSING

En wanneer is het probleem dan opgelost? Op het moment dat de probleem-houder het totale plaatje niet meer als probleem ervaart. Dat wil niet zeggen dat de zorgverlener het probleem ziet als ‘opgelost’. De zorgverlener zou nog steeds willen helpen, want die zorgverlener vindt nog steeds dat het probleem kan verbeteren. Maar hier moet de zorgverlener zijn zorgtaak laten varen. Als iemand iets niet als probleem ziet, hoef je geen hulp te leveren.

 

UITZONDERING

NB: uitzonderingen bevestigen de regel. Als iemand  bijvoorbeeld een ongeval krijgt, is het handig om eerste hulp te verlenen, en niet eerst een gesprek te gaan voeren of die persoon dat wel wil en op welke manier. Maar zelfs dan, wanneer de persoon in kwestie aanspreekbaar is, is overleg mogelijk: naar welke dokter, welk ziekenhuis of iets dergelijks wilt u gaan?

bekijk het eens van een andere kant

chronische ziekten: leefstijl gerelateerd

Het grootste aanbod aan klachten die bij de huisarts of specialist wordt gepresenteerd zijn chronische klachten.

70-90% !! van alle aandoeningen is gerelateerd aan onze leefstijl, zeker de chronische aandoeningen. Dit gaat om mijn leefstijl, maar ook die van jou.

Heb je daar wel eens bij stilgestaan?

Je hebt zelf dus een aandeel in het ontstaan van allerlei klachten. En dus heb je ook een aandeel in het oplossen ervan: het aanpassen van je leefstijl.

Leefstijl is heel breed, alles wat je in je leven doet kun je onder je leefstijl onderbrengen. Dus ja, alles wat je doet kan te maken hebben met klachten en ziekten.

Tja, dat is dan wel heel onoverzichtelijk, alles wat ik doe kan te maken hebben met mijn klacht. Waar moet ik dan beginnen met mijn zoektocht om er verandering, verbetering in aan te brengen?

Het woordje ‘ECHT’ is hier een goede leidraad.

  • Eet ECHTE voeding, dit is eten wat buiten is gegroeid en geoogst en geen tot heel weinig bewerking heeft ondergaan
  • beweeg ECHT, ga fietsen. Ja, je weet wel zo’n apparaat met trappers die je zelf met je voeten moet laten bewegen, zonder hulpmotor
  • geniet van ECHTE sociale contacten, niet die vijfhonderd vrienden op social media, maar die leuke mensen in de buurt, van de sportvereniging of kaartclub
  • volg je eigen ECHTE droom, niet die je hebt gezien op tv, of die je moeder je heeft wijsgemaakt. Je eigen droom, je eigen passie

Chronische klachten zijn vaak te voorkomen, en als je al klachten hebt, is er veel aan te doen. in de meeste gevallen hoef je niet levenslang aan de medicatie.

samen werken aan gezondheid

samen werken aan gezondheid

de muziek van je genen: epigenetica

We hebben allemaal genen. Ze zijn de blauwdruk van ons persoonlijke unieke bestaan. Velen laten daarom bepaalde zaken ‘voor wat ze zijn’. Tja, het zit in mijn genen dus ik kan er verder niets aan doen. Maar niets is minder waar. Je maakt zelf de toon. En alle tonen (lees: genen) bij elkaar maakt muziek. Hoe jouw levensmuziek klinkt heb je dus zelf grotendeels in de hand.

MUZIEK
Voor degenen die niet zo bekend zijn met de ‘technische’ kant van muziek een kleine uitleg. Je hebt noten, A tot en met G. En dan begint het opnieuw. Van A tot A (of C tot C) is een octaaf, acht stapjes. Maar muziek wordt gevormd door 7 tonen. Zeven, een getal wat in de natuur en spiritualiteit regelmatig terugkomt. Naast deze 7 tonen, heb je tussentonen. Van A een halve toon omhoog is A + ½ = Ais. Een halve toon omhoog geef je aan met een kruis (#). Maar je kunt ook bij de B een halve toon naar beneden B – ½ = Bes. Een halve toon omlaag geef je aan met een mol (b). De Ais en de Bes zijn dezelfde toon. Een verhoging klinkt vrolijker (in muziektermen majeur), dan een verlaging (in muziek termen mineur).
Vergelijk een gen met een toon. Genen kun je aan of uit zetten, oftewel een halve toon hoger of lager laten spelen. Staat jouw levensmuziek in majeur of mineur?

HARP
Een mooi muziekinstrument om dit uit te leggen is de harp. Mijn dochters spelen beide harp, ik een klein beetje. Voor deze uitleg over de genen laten we twee verschillende harpen de revue passeren: de Keltische harp (haakjesharp) en de pedalenharp. Bij de haakjesharp moet je vooraf kijken in welke toonsoort je een muziekstuk gaat spelen. Je zet de haakjes dan vast in deze positie. Dit kun je vergelijken met iemand met een genetische aandoening. Deze ‘moet’ zijn leven lang een bepaalde leefstijl aanhouden. Een pedaalharp is wat flexibeler, je kunt met je voeten tijdens het muziekstuk de halve tonen omhoog of omlaag aangeven. Dit zijn mensen zonder een genetische aandoening vanaf de geboorte. Zij kunnen hun leven inrichten naar goeddunken, de ene keer een halve toon omhoog, de andere keer een halve toon omlaag.

GENEN
Zoals ik al zei, je kunt genen aan- of uitzetten. Dit gebeurt door de omstandigheden waarin je leeft, de leefstijlfactoren. Bijvoorbeeld door veel suikers te eten, kun je het gen voor diabetes (als je dit hebt) aanzetten. Zo zijn alle genen te beïnvloeden door de leefomstandigheden. Je voeding, het wel of niet bewegen, rekening houden met bioritmes, enzovoorts. Je bepaald dit als het ware met de stand van de pedalen van jouw levensharp. Je kunt je niet meer verschuilen achter de mededeling ‘ik heb het gen voor deze of die aandoening’. Het gaat erom of je zelf door epigenetische (leefstijl) factoren het gen actief maakt (aanzet) of niet (uitzet). En dan niet het ene gen, maar alle genen…

MUZIEKSTUK
In de muziek is een basismuziekstuk geschreven in C, je hebt dan geen kruizen of mollen. Dus geen tonen die een halve toon omhoog of omlaag gezet zijn. Dit is voor onze genen-pool, de makkelijkste stand. Geen gedoe, en kost het minste energie. Hier kun je heel oud mee worden. Heel mooi zou het dus klinken als we met onze leefstijl van wieg tot graf musiceren in C-groot.
Maar sommigen van ons zijn niet tevreden met ‘gewoon’. Ze willen wat opsmuk. Hier en daar een kruis. Het
opwaarderen van een gen. En ja, dit kan ook heel mooi klinken, maar kost wel meer energie.
En anderen denken er eigenlijk niet zo over na, en laten zich maar een beetje begaan. Gaan mee met de huidige onjuiste voedingstendens, bewegen te weinig. En werken zo aardig wat molletjes in hun leven. Hun genen komen in mineur. Dit kan ook aardig klinken, maar klinkt wel een beetje triest.
Het grootste probleem ontstaat wanneer er combinaties worden gemaakt met kruizen en mollen. De muziek van de genen klinkt dan niet meer.

NOTENBALKEN
Als je dan je levensmuziek mooi, heel mooi wilt laten klinken, zorg dan voor de juiste omstandigheden. Een harp bespelen met een strijkstok is niet de bedoeling. Het leven leven met teveel alcohol is net zo iets. Het lijkt leuk, voor eventjes, maar is het uiteindelijk niet. Zorg voor de juiste omstandigheden van jouw muziekinstrument. Het mijne is een harp, maar het kan best zijn dat jij jouw muziek beter tot uitdrukking kan brengen met een cello of een elektrische gitaar. Ieders genen-pool heeft een andere benadering nodig. Maar wel muzieknoten en geen schrijfletters. En kom je er zelf niet helemaal uit om je eigen notenbalk vol te schrijven met een prachtig muziekstuk, vraag dan of een meer ervaren ‘musicus’ je kan helpen. Jou helpen om jouw muziekstuk te optimaliseren. En met jouw muziek trek je ook diegenen aan die van jouw muziek houden, maak je jazz, dan trekt dit jazz-liefhebbers aan. Hou je van klassiek, idem dito. Allebei is goed, beide is prachtig. Als ze maar in de juiste toonaard geschreven en gespeeld worden.

KERSTDINER
En jouw kerstdiner geeft dat valse noten, of wordt het de prachtigste muziek in jaren? Passen de gerechten in het diner bij je genen of worden ze uitgezet? Geniet ervan, en geniet het komend jaar nog steeds doordat je de juiste snaar geraakt hebt (en daarmee het juiste gen aan of uit hebt gezet).

meisje met harp

meisje met harp

(klik op plaatje voor muziek)

NB:
in het boek Het Gezondheidsfundament kun je in hoofdstuk 10 meer lezen over ‘EPIGENETICA’

verlopen: aanbieding voorinschrijving

ftb-voorverkoop-aanbieding

Het boek komt er aan!

Na maanden hard werken is het zover.21

Het boek ‘Het Gezondheidsfundament’ komt uit.

 

Wil je zeker zijn van een exemplaar?

Je kunt het alvast bestellen.

 

In de voorinschrijving kost het boek € 20,–, incl. verzendkosten

Vul het bestelformulier in!

 

Gegevens boek:
Auteur: Trudy Vlot, arts
Titel: Het Gezondheidsfundament
Ondertitel: gezond door leefstijl interventies, ‘forward tot basics’
ISBN: 978-90-826288-0-7
Prijs: € 22,50
Aantal pagina’s: 278